Geografia

Geografia

określ współrzędne punktow

Geografia

określ współrzędne punktow proszę pilne

Geografia

Określ współrzędne punktow. plis na jutro pomocy

Geografia

Napisz kilka zdań o Mikołaju Koperniku

Geografia

Scharakteryzuj elementy krajobrazu górskiego plzz pomocy

Geografia

Co robił Mikołaj Kopernik

Geografia

Muszę wpisać jeszcze po 5 do każdego daje Naj i dużo punktów

Geografia

Jaki jest cel uczenia się geografii? (wymień w 5 podpunktach)