Religia

Religia

Napisz o swoich miejscach podczas wakacji gdzie spotkałem Pana Boga

Religia

proszę o streszczenie Ewangelii z dnia 3 września 2017 r

Religia

Uzasadnij, dlaczego człowieka nazywamy najdoskonalszym z dzieł Stwórcy

Religia

Ułóż krzyżówke ze słowem katecheza

Religia

Jaki człowiek według Jezusa jest szczęśliwy?

Religia

Napisz jakie cele stawiasz przed sobą na katechezie.